بازدید 245
۲

متن و ترجمه اهنگ Willow از تیلور سویفت

Willow یکی از  زیباترین اهنگ های البوم جدید تیلور سویفت است که امروز  با ترجمه و متن این اهنگ همراه شما هستیم.
برای دانلود البوم جدید تیلورسویفت Evermore  و اهنگ Willow اینجا رو کلیک کنید.متن اهنگ Willow
 Willow

*متن و ترجمه اهنگ Willow از تیلور سویفت*
Verse 1]

I’m like the water when your ship rolled in that night

من مثه آبی هستم که اون شب کشتی ات توش غرق شد

Rough on the surface, but you cut through like a knife

رو سطح سفت و سخت، ولی تو مانند یک خنجر بریدیش

And if it was an open-shut case

و اگر  سطحی نگر بودم و این یه وضعیت ساده بود
I never would have known from the look on your face

من هرگز متوجه اون نگاه رو چهرت نمیشدم
Lost in your current like a priceless wine
در امواجت مپل شراب گرانبها گم شدم
(قدیما کشتی هایی که غرق میشدن تنها چیزی که از خرابه های کشتی پیدا می شد، شیشه های شرابی بودن که خیلی هم با ارزش بودن بخاطر قدمتشون)

https://pioio.com/mag/2022/02/24/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%a7%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%81%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%85%db%8c%d9%88%d9%85-spotify/

[Chorus]

The more that you say, the less I know

هرچی بیشتر میگی ، من کمتر میفهمم
Wherever you stray, I follow

هرکجا سرگردون شی ، من دنبالت می میام
I’m begging for you to take my hand

ازت خواهش میکنم که دستم رو بگیری
Wreck my plans, that’s my man

نقشه هامو بهم بریزی، اینه مرد من

*متن و ترجمه اهنگ Willow از تیلور سویفت*

*متن و ترجمه اهنگ Willow از تیلور سویفت*

[Verse 2]
Life was a willow and it bent right to your wind
زندگی (مثل یک ) درخت بید بود و درست به سمت تو خم شد
Head on the pillow, I can feel you sneakin’ in
سرم روی بالش ،احساس میکنم تو دزدکی وارد اتاق میشی
‘Cause if you are a mythical thing
مثل اینکه تو یک چیز افسانه ای باشی
Like you were a trophy or a champion ring
انگار که یچیز افسانه ای بودی، مانند یه جایزه یا حلقه قهرمانی
But there was one prize I’d cheat to win
اما جایزه ای بود که من برای بردنش حاظر بودم تقلب کنم

*متن و ترجمه اهنگ Willow از تیلور سویفت*
[Chorus]
The more that you say, the less I know
هرچه بیشتر میگی،من کمتر میدانم
Wherever you stray, I follow
هرکجا گم بشی ،میام دنبالت
I’m begging for you to take my hand
من التماس میکنم که دستم رو بگیری
Wreck my plans, that’s my man
نقشه های من رو خراب کنی ،این مرد منه
You know that my train could take you home
میدونی که قطارم میتونست تورو به سمت خونه ببره
Anywhere else is hollow
هر جای دیگر پوچه
I’m begging for you to take my hand
من التماس میکنم که دست مرا بگیری
Wreck my plans, that’s my man
نقشه های من رو خراب کن ،این مرد منه

*متن و ترجمه اهنگWillow از تیلور سویفت*

[Bridge]
Life was a willow, and it bent right to your wind
زندگی (مثل یک ) درخت بید بود و درست بسمت تو خم شد
They count me out time and time again
بارها و بارها اونا منو کنار گذاشتن
Life was a willow, and it bent right to your wind
زندگی (مثل یک ) درخت بید بود و درست بسمت تو خم شد
But I come back stronger than a ’90s trend
اما من قویتر از یک ترند دهه 90 بر میگردم

*متن و ترجمه اهنگWillow از تیلور سویفت*
[Verse 3]
Wait for the signal, and I’ll meet you after dark
منتظر خبرم باش، شب که هوا تاریک شد میبینمت
Show me the places where the others gave you scars
نشونم بده جاهایی رو که بقیه زخمی کردنت
Now this is an open-shut case
حالا که این یک وضعیت سادست
I guess I should’a known from the look on your face
فکر میکنم که باید از نگاه روی چهرت میفهمیدم
Every bait-and-switch was a work of art
هر طعمه فریبکارانه یه کار هنری بود

*متن و ترجمه اهنگ Willow از تیلور سویفت*

[Chorus]
The more that you say, the less I know
هرچه بیشتر بگی،من کمتر میفهمم
Wherever you stray, I follow
هرکجا که گم بشی ،من دنبالت میام
I’m begging for you to take my hand
التماست میکنم که دستم رو بگیری
Wreck my plans, that’s my man
نقشه هامو خراب کن،این مرد منه
You know that my train could take you home
میدونی که قطارم میتونست تورو به خونه برسونه
Anywhere else is hollow
هرجای دیگر پوچه
I’m begging for you to take my hand
التماست میکنم که دستم رو بگیر
Wreck my plans, that’s my man
نقشه هامو خراب کن ،این مرد منه
The more that you say, the less I know
هرچه بیشتر بگی،من کمتر میفهمم
Wherever you stray, I follow
هرکجا گم بشی ،من دنبالت میام
I’m begging for you to take my hand
التماس می کنم که دستم رو بگیر
Wreck my plans, that’s my man
برنامه منو خراب کن ،اون مرد منه
You know that my train could take you home
میدونی که قطارم میتونست تورو به خونه برسونه
Anywhere else is hollow
هرجای دیگر پوچه
I’m begging for you to take my hand
التماست میکنم گه دستم رو بگیری
Wreck my plans, that’s my man
نقشه هامو خراب کن ،این مرد منه

[Outro]
Hey, that’s my man
اره ،اون مرد منه
That’s my man
اون مرد منه
Yeah, that’s my man
اره ،این مرد منه
Baby, every bait-and-switch was a work of art
عزیزم ، هر طعمه فریبکارانه یک کار هنری بود
(نوعی حیله بازاریابی و کلاهبرداری )
That’s my man
اون مرد منه
Hey, that’s my man
اره،اون مرد منه
I’m begging for you to take my hand
التماست میکنم که دستم رو بگیری
Wreck my plans, that’s my man
نقشه هامو خراب کن ،اون مرد منه

متن و ترجمه اهنگWillow از تیلور سویفت

اشتراک گذاری

دنبال کنید نوشته شده توسط:

ساعدی

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  1. Minajahaniii گفت:

    😍😍😍😍

    1. محمد ساعدی گفت:

      سپاس